Skip to product information
1 of 1

Empty Chair Publisher

Terapeutens håndbok i Emosjonsfokusert terapi

Terapeutens håndbok i Emosjonsfokusert terapi

Regular price 1.199,00 NOK
Regular price Sale price 1.199,00 NOK
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Prices listed do not include taxes.
Note: Due to summer holidays, we will not be shipping packages from June 28 to July 29.

Shipping & Returns

Free shipping

Ship within 2 weeks

Note: Due to summer holidays, we will not be shipping packages from June 28 to July 29

30-day return policy

Dimensions

7,0 × 9,5 inches

Custom duties and taxes

For international orders, additional custom duties and taxes may apply and are the responsibility of the recipient. Please check with your local customs office for more information on these charges.

Product information:
Publisher: Empty Chair Publisher
Language: Norwegian
Format: Hardcover
Pages: 608
Size: Handy 7,0 × 9,5 inches
ISBN 978-82-692512-2-7
© Empty Chair Publisher, 2024.

View full details

Description:

I emosjonsfokusert terapi (EFT) lærer klientene å gjenkjenne når egne følelser gir god informasjon om egne behov og når de er kaotiske og ikke til hjelp. Gamle følelser fra vonde opplevelser i barneårene, som for eksempel skam og frykt, endres ved hjelp av adaptive følelser, som selvhevdende sinne, sorg og selvmedfølelse. Ved hjelp av en empatisk, påkoblet og aksepterende terapeut får klienten hjelp til å prosessere egne følelser. På denne måten er klienten bedre rustet til å reagere hensiktsmessig når det oppstår krevende situasjoner i livet. 

I denne boken har Anne Hilde Vassbø Hagen og Jan Reidar Stiegler sammen med tjue andre EFT-terapeuter skrevet klinikknært og praktisk om alle grunnbetingelsene og intervensjonene i EFT. Forfatterne inviterer deg med inn i terapirommet og forklarer hvordan de jobber med ulike problemstillinger, som uoppgjorte forhold, selvkritikk og skam, vold, traumer eller når klientene stopper egne følelser, ikke har ord for følelsene eller blir overveldet av dem. Du får et innblikk i terapeutenes egne erfaringer med å lære seg metoden og hvordan de selv har erfart alliansebrudd eller stått i krevende terapeutiske situasjoner som at klienten ønsker å dø. Det er først og fremst arbeidet med individuelle terapiprosesser som er brettet ut i boken, men den inneholder også et kapittel om EFT parterapi og et kapittel om emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Boken gir en grundig innføring i hvordan du kan forstå klientenes emosjonelle smerte, skape et godt arbeidsfokus i terapi og gjenkjenne markører for ulike typer intervensjoner.  

Preview the book

Bokens Innhold

DEL 1 EMOSJONSFOKUSERT TERAPI

1 «Det er komplisert» - Litt om alt du lurer på om teorien bak metoden
Thomas Nordhagen

2 Grunnbetingelser i emosjonsfokusert terapi
Jan Reidar Stiegler

3 Terapeutisk tilstedeværelse
Hanna Aardal

4 Empatisk inntoning på affekt
Didrik Hummelsund

5 Emosjonell prosessering og terapeutisk endring
Vanja Hjelmseth

6 Allianse og kasusformulering
Ruth-Anne Tomtum Kleve

DEL 2 DE SPESIFIKKE INTERVENSJONENE

7 Uoppgjort forhold
Victoria Forsberg

8 Selvkritisk splitt
Aksel Inge Sinding

9 Fokusering
Axel Toppe

10 Selvavbrytelse
Nadia Ansar

11 Lindring av selvet
Hanne Albertsen & Jan Reidar Stiegler

12 Systematisk evokativ utforskning
Hanna Aardal 

13 Angstsplitt
Cecilie Honningsvåg

14 Håpløshetssplitt
Veslemøy Vold

15 Motivasjonssplitt
Anne Hilde Vassbø Hagen

16 Pågående relasjon
Nicolai Slaathaug Hansen

DEL 3 ULIKE TERAPEUTISKE FORLØP

17 Det typiske forløpet
Aksel Inge Sinding

18 For mye og for lite følelser
Marit Sæle Bjørkhaug

19 Komplekse traumer
Kjersti Lyngstad

20 De mest sårbare
Nadia Ansar

21 Spiseforstyrrelser
Marit Nilsen Albertsen 

22 Sorg
Victoria Forsberg

23 Å jobbe med vold i nære relasjoner
Nina Antonsen

DEL 4 EMOSJONSFOKUS I ARBEID MED PAR OG FAMILIER

24 Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre
Bente Austbø

25 Emosjonsfokusert parterapi
Catrin Sagen & Tonje Moe-Thompson

DEL 5 - FORSKNING OG UTDANNING

26 Om å bli en emosjonsfokusert terapeut
Tonje Moe-Thompson & Jan Reidar Stiegler

27 Forskning
Nadia Ansar

Avslutningen

Register