Skip to product information
1 of 1

Empty Chair Publisher

Presale: Terapeutens håndbok i Emosjonsfokusert terapi

Presale: Terapeutens håndbok i Emosjonsfokusert terapi

Regular price 1.199,00 NOK
Regular price Sale price 1.199,00 NOK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping & Returns

Free shipping

This book is out for presale.
All books purchased on presale will ship in March 2024

30-day return policy

Dimensions

Information soon to come

Product information:
Publisher: Empty Chair Publisher
Language: Norwegian
Format: Hardcover
Pages: Approx 500
ISBN 978-82-692512-2-7
© Empty Chair Publisher, 2023.

View full details

NOTE: All presale orders of this book will be shipped in March 2024.

Description:

I emosjonsfokusert terapi (EFT) lærer klientene å gjenkjenne når egne følelser gir god informasjon om egne behov og når de er kaotiske og ikke til hjelp. Gamle følelser fra vonde opplevelser i barneårene, som for eksempel skam og frykt, endres ved hjelp av adaptive følelser, som selvhevdende sinne, sorg og selvmedfølelse. Ved hjelp av en empatisk, påkoblet og aksepterende terapeut får klienten hjelp til å prosessere egne følelser. På denne måten er klienten bedre rustet til å reagere hensiktsmessig når det oppstår krevende situasjoner i livet. 

I denne boken har Anne Hilde Vassbø Hagen og Jan Reidar Stiegler sammen med tjue andre EFT-terapeuter skrevet klinikknært og praktisk om alle grunnbetingelsene og intervensjonene i EFT. Forfatterne inviterer deg med inn i terapirommet og forklarer hvordan de jobber med ulike problemstillinger, som uoppgjorte forhold, selvkritikk og skam, vold, traumer eller når klientene stopper egne følelser, ikke har ord for følelsene eller blir overveldet av dem. Du får et innblikk i terapeutenes egne erfaringer med å lære seg metoden og hvordan de selv har erfart alliansebrudd eller stått i krevende terapeutiske situasjoner som at klienten ønsker å dø. Det er først og fremst arbeidet med individuelle terapiprosesser som er brettet ut i boken, men den inneholder også et kapittel om EFT parterapi og et kapittel om emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Boken gir en grundig innføring i hvordan du kan forstå klientenes emosjonelle smerte, skape et godt arbeidsfokus i terapi og gjenkjenne markører for ulike typer intervensjoner.  

Bokens Innhold

Del 1 – Emosjonsfokusert terapi

Introduksjon
Jan Reidar Stiegler & Anne Hilde Vassbø Hagen

«Det er komplisert» - Litt om alt du lurer på om teorien bak metoden
Thomas Nordhagen

Grunnbetingelser i emosjonsfokusert terapi
Jan Reidar Stiegler

Terapeutisk tilstedeværelse
Hanna Aardal

Presis empatisk inntoning på affekt
Didrik Hummelsund

Emosjonell prosessering og terapeutisk endring
Vanja Hjelmseth

Allianse og kasusformulering
Ruth-Anne Tomtum Kleve

Del 2 - De spesifikke intervensjonene i emosjonsfokusert terapi

Uoppgjort forhold
Victoria Forsberg

Selvkritisk splitt
Aksel Inge Sinding

Fokusering
Axel Toppe

Selvavbrytelse
Nadia Ansar

Lindring av selvet
Hanne Albertsen & Jan Reidar Stiegler

Systematisk evokativ utforskning
Hanna Aardal 

Angst-splitt
Cecilie Honningsvåg

Håpløshets-splitt
Veslemøy Vold

Motivasjons-splitt
Anne Hilde Vassbø Hagen

Pågående relasjon
Nicolai Hansen

Del 3 - Ulike terapeutiske forløp

Det typiske forløpet
Aksel Inge Sinding

For mye og for lite følelser
Marit Bjørkhaug

Komplekse traumer
Kjersti Lyngstad

De mest sårbare
Nadia Ansar

Spiseforstyrrelser
Marit Albertsen 

Sorg
Victoria Forsberg

Vold og aggresjonsproblemer
Nina Elisabeth Antonsen

Del 4 – Emosjonsfokus i arbeid med par og familier

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre
Bente Austbø

Emosjonsfokusert parterapi
Catrin Sagen & Tonje Moe-Thompson

Del 5 - Forskning og utdanning

Terapeututvikling og personutvikling
Tonje Moe-Thompson & Jan Reidar Stiegler

EFT Forskning
Nadia Ansar

Oppsummerende betraktninger og veien videre
Jan Reidar Stiegler & Anne Hilde Vassbø Hagen

Index